Header image  
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ"
26-28МАРТ 2010,ЮНДОЛА
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
   
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ
 
февруари 2010

26 февруари 2010: изпращане на заявка за участие и на резюме (примерно резюме и технически изисквания) на електронната поща на конференцията subres_student@abv.bg . Участието може да бъде с курсов проект, дипломна работа, курсова задача, проучване, постер, макет и др.

 

 

 
март 2010

1 март 2010: потвърждаване на заявката за участие.

19 март 2010: заплащане на таксата за правоучастие в размер на 25 (двадесет и пет) лв. Таксата може да бъде преведена по сметката на Лесотехническия университет, или платена в брой в касата на Научно-изследователския сектор. Таксата включва: участие, материали за конференцията и кафе-паузи.

22 март 2010 : публикуване (изпращане) на предварителната програма на конференцията.

26 март 2010: регистрация на участниците от 13.30 до 15.45 часа в сградата на Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград .

26 март 2010: предаване на пълния текст на доклада (примерен доклад и технически изисквания) на хартиен и електронен носител. Докладът, придружен с кратка рецензия от научния ръководител на изследването, се предава по време на научната сесия на водещия заседанието. Участието може да бъде под формата на курсов проект, дипломна работа, курсова задача, проучване и др.

26-28 март 2010: провеждане на конференцията в сградата на Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

 

 

 

.