Лесотехнически Университет  

Международна научна конференция
"Управление и устойчиво развитие"
23 - 25 март 2007, Юндола

 
     English | Български
 
 
 
 

 
 

Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 Крайният срок за регистрация е 20.12.2006 г.

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", Юндола. Настоящата конференция е IX-та по ред и ще се проведе от 23 до 25 март 2007 г. в базата на Лесотехническия университет в с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български и английски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Покана