ХІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
20-22 МАРТ 2009, ЮНДОЛА

 
          
 
 
 
 

 
 
Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 

Крайният срок за изпращане на материалите е 08.02.2009 г.

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година . Настоящата конференция е XІ-тата по ред и ще се проведе от 20 до 22 март 2009 г. в базата на Лесотехническия университет в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български и английски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Покана 1 2

Регистрационна форма

On-line регистрация

Меморандум приет от участниците в Х-тата Международна научна конференция

Отзиви от Меморандума 1 2

Плакат 1 2 3

Програма и резюмета (pdf)