ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Адрес за изпращане на материалите
е-mail: fbm_conference@abv.bg
или
За конференция "Управление и устойчиво развитие", Юндола 2010
Факултет "Стопанско управление", стая 217
Лесотехнически университет
бул. "Свети Климент Охридски" №10
София, 1756

За информация
е-mail: fbm_conference@abv.bg
телефон/факс: ( + 359 2) 868 08 04
централа: (+ 359 2) 91 907*484

Счетоводство
телефон/факс: ( + 359 2) 868 84 49
централа: (+ 359 2) 91 907*232