ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. дссн Нино Нинов - Ректор на Лесотехническия университет, София

Зам. председател:
доц. д-р Иван Палигоров - Декан на факултет "Стопанско управление”, Лесотехнически университет, София

Секретар:
доц. д-р Станислава Ковачева - Зам. декан по Научно-изследователската дейност на факултет "Стопанско управление”, Лесотехнически университет, София

Членове:
доц. д-р Владислав Тодоров- Зам. декан по Учебната дейност на факултет "Стопанско управление”, Лесотехнически университет, София
доц. д-р Иван Йовков - Лесотехнически университет, София
доц. д-р Диана Иванова – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Николай Стоенчев – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Боянка Желязова - Лесотехнически университет, София

Технически организатор:
гл. ас. Ивайло Иванов