ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ПРЕДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ

ХІI-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 19-21 март 2010, Юндола

ХІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2009, Юндола

Х-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21-23 март 2008, Юндола

ІХ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2007, Юндола

VІІІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 24-26 март 2006, Юндола

Плакат (pdf, jpeg)