ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Иван Палигоров - Декан на Факултет "Стопанско управление”, Лесотехнически университет, София

Зам. председател:
чл. кор. проф. дин Константинс Диденкос - Технически университет, Рига, Латвия

Членове:
акад. проф. дин Андрей Блинов - Общоруски финансово-икономически институт, Москва, Русия
проф. дин Викторс Нешпорс –Технически университет, Рига, Латвия
проф. дин Мая Сенфелде - Технически университет, Рига, Латвия
проф. дин Наталия Лаце - Технически университет, Рига, Латвия
проф. дин Витали Юренокс - Технически университет, Рига, Латвия
проф. дин Иван Александров – Донецки национален университет, Украйна
проф. дтн Валентин Шалаев – Московски държавен лесотехнически университет, Русия
проф. дин Татяна Полаева – Технологичен университет, Талин, Естония
проф. дин Наталия Волгина - Университет "Дружба между народите", Москва, Русия
проф. дин Асен Ковачев – Университет за национално и световно стопанство, София
проф. дин Иван Кънчев – Университет за национално и световно стопанство, София
проф. дин Кирил Тодоров - Университет за национално и световно стопанство, София
проф. д-р Дора Маринова - Къртън университет, Пърт, Австралия
проф. д-р Младен Велев – Технически университет, София
проф. д-р Румяна Нейкова – Технически университет, Габрово
доц. д-р Наталия Маковская - Държавен университет "А. Кулешова", Могильов, Беларус
доц. д-р Сергей Войтко - Национален Технически Университет на Украйна "Киевски политехнически институт", Киев, Украйна
доц. дин Елизабета Вачкова - Лесотехнически университет, София
доц. д-р Иван Йовков – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Диана Иванова – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Николай Стоенчев – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Боянка Желязова – Лесотехнически университет, София
доц. д-р Руслан Пенчев – Международно висше бизнес училище, Ботевград
доц. д-р Мария Андреева – Стопанска академия “Д.Ценов”, Свищов
доц. д-р Цвета Зафирова – Икономически университе, Варна