ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
  
 
 
 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

І. Резюме

- изисквания за оформяне на резюмето

- примерно резюме

ІІ. Доклад

- изисквания за оформяне на материалите за публикуване в сп. "Управление и устойчиво развитие"

- изисквания за оформяне на списъка с цитираните литературни източници

- примерна статия

ІІІ. Постер

- изисквания за оформяне и представяне на постер

ІV. Презентация

- изисквания за оформяне на презентациите