ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

1. Развитие на концепцията за устойчиво развитие

2. Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики

3. Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие

4. Управление и устойчиво развитие на човешките ресурси

5. Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие

6. Обучение и учебни програми