ХІІІ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
25 -27 МАРТ 2011, ЮНДОЛА

 
          
 
 
 
 

 
 
Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 

 

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година . Настоящата конференция е XIIІ-тата по ред и ще се проведе от 25 до 27 март 2011 г. в базата на Лесотехническия университет в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Покана 1 2

Регистрационна форма (*.xls)

On-line регистрация (след 20.09.2010)

Плакат 1 2 3

Предварителна програма (pdf)

Програма и резюмета (pdf)

Поздравителен адрес (jpeg)