ХІV-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
23 -25 МАРТ 2012, ЮНДОЛА

 
          
 
 
 
 

 
 
Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

 

 

Научната конференция "Управление и устойчиво развитие" се провежда ежегодно в края на март от 1999 година . Настоящата конференция е XIV-тата по ред и ще се проведе от 23 до 25 март 2012 г. в базата на Лесотехническия университет в Учебно-опитно горско стопанство "Георги Аврамов", с. Юндола, общ. Велинград.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

"Устойчивото развитие, както и неговите природни и обществени структури не е състояние, което веднъж завинаги трябва да бъде установено. То не е идеален образ, с който действителността е длъжна да се съобразява. Тяхното устойчиво развитие е форма на движение, което премахва сегашното състояние. Условията, темповете и посоката на това движение са предопределени от съществуващите предпоставки. Задачата на науката за устойчиво развитие е да ги разкрие, а на практика да ги използва при вземане на управленски решения" (От изводите и препоръките на семинара "Юндолски клуб 99", състоял се на 19-21 март 1999 г.)

Покана 1 2

Регистрационна форма (*.xls)

Плакат 1 2 3 4

Програма (pdf)

Основни въпроси на дискусията на тема „Качеството на образователния процес и повишаването на конкурентната позиция на българското висше училище в глобална среда” (*.pdf)