ХIX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
24 -26 МАРТ 2017, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
Иван Илиев, проф. д-р (България)

Председател:
Иван Палигоров, проф. д-р (България)

Зам. председател:
Станислава Ковачева, доц. д-р (България)

Членове:
Владислав Тодоров, доц. д-р (България)
Диана Иванова, проф. д.ик.н. (България)
Катинка Михова, доц. д-р (България)
Красимира Станева, доц. д-р (България)
Никола Стоянов, проф. д-р (България)
Николай Стоенчев, проф. д-р (България)
Радослав Милчев, доц. д-р (България)
Таня Панчева, доц. д-р (България)

Секретар:
Ивайло Иванов, ас. (България)