ХIX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
24 -26 МАРТ 2017, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ПРЕДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ

ХVIII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 25-27 март 2016, Юндола

ХVII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2015, Юндола

ХVI-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21-23 март 2014, Юндола

ХV-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 22-24 март 2013, Юндола

ХІV-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2012, Юндола

ХІII-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 25-27 март 2011, Юндола

ХІI-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 19-21 март 2010, Юндола

ХІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 20-22 март 2009, Юндола

Х-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 21-23 март 2008, Юндола

ІХ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 23-25 март 2007, Юндола

VІІІ-та международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие", 24-26 март 2006, Юндола

Плакат (pdf, jpeg)