ХIX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
24 -26 МАРТ 2017, ЮНДОЛА

 
      
 
 
 
 

 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

1. Развитие на концепцията за устойчиво развитие

2. Управление на устойчивото развитие – критерии, показатели и политики

3. Основни области за реализиране принципите на устойчивото развитие

4. Съвременни информационни технологии в управление на устойчивото развитие

5. Обучение и учебни програми

6. Устойчиво развитие на алтернативния туризъм