Бърз достъп
Съдържание на страницата

Добре дошли

на главната страница на програма "ЕРАЗЪМ" към Лесотехнически университет - София. Тук можете да научите каква е тази програма, нейната история и предназначение, да почерпите информация за начините за включване към програмата, както и много други полезни неща.

Дейности

Основна дейност по програма "Еразъм" са студентските и преподавателските мобилности. От 2007 година, дейността "Интензивни програми" беше прехвърлена към националните агенции "Еразъм", и се финансира от тях.

Научи повече...

Програма "ЕРАЗЪМ"

Секторна програма "Еразъм", част от най-голямата европейска програма за образование и обучение "Учене през целия живот" (2007-2012), е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

Научи повече...

Проектът

Договор с ЦЧРЧ за мобилност на студенти и преподаватели № 2008-ERA-MOB-15 между ЦЧРЧ и Лесотехническия университет.

Научи повече...

Важно

23 октомври 2014, четвъртък

Важни документи по програма Еразъм+

Партньори

Нашите партньори по програма Еразъм са различни университети, с които обменяме студенти и осъществяваме различни съвместни инициативи в областта на висшето образование.

Научи повече...

Офис "Еразъм" - ЛТУ

Еразъм–офисът в ЛТУ подновява всяка академична година договора за студентска и преподавателска мобилност с Центъра за развитие на човешките ресурси.

Научи повече...

Студентска харта "Еразъм"

Статутът на Еразъм студент се прилага към всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програма Сократ/Еразъм.

Научи повече...

програма Еразъм център за развитие на ЧР