"Поклон пред теб природо,
 създание необятно,
 поклон пред твойта вечна младост
 и вечна красота."
Иван ВазовАктуализирано: 30.01.2001 © Катедра "Компютърни системи и информатика".
За технически проблеми: webmaster@ltu.bg